top of page

วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ (ไทย-ยูเออี)
13.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 
EK 377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่

เมืองดูไบ         
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง DUBAI FRAME-JUMERIAH BEACH-ตลาดทอง-โครงการเดอะปาล์ม-ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมือง-ทัวร์ทะเลทราย 4WD-กิจกรรมในแคมป์กระโจม (ยูเออี)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูป DUBAI FRAME คือสถาปัตยกรรมหน้าตาคล้าย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากผ่านกระบวนการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยเม็ดเงินกว่า 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามของดูไบ แวะถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า Monorail เพื่อเดินทางเข้าสู่โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ (The Palm Island) โครงการที่อลังการสุดยอดโปรเจคส์ของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ ตลาดทอง (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิเช่น พรมและน้ำหอม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเหมาะสมกับการเลือกเป็นของที่ระลึก ถึงเวลาอันสมควรเตรียมตัว ท่องทะเลทราย (ท่านที่เมารถควรรับประทานยาแก้เมารถล่วงหน้า30นาที สำหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมทัวร์ทะเลทรายได้ทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ รวมถึงค่าอาหารเย็นด้วย ผู้เดินทางสามารถพักผ่อนตามอธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก ท่านที่เดินทางไปท่องทะเลยทรายโปรดอย่าลืม!! นำเอาเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย) นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (SAND DUNE) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทายและหวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติค สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ (ไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว ณ  แคมป์กระโจมแบบอาหรับ จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจม อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบบารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม อาบูดาบี-สุเหร่า Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque-เฟอร์รารี่เวิลด์-ห้างดูไบมอลล์

ตึก BURJ KHALIFA (ยูเออี)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมืองและได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่เอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง นำท่านเข้าชมสุเหร่า Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านเชคที่ก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา10ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านดอลล่าร์ นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง ****หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด  

**** ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป FERRARI WORLD และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์ของรถยนต์สุดหรูเฟอร์รารี่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ระหว่างทางให้ท่านได้เลือกซื้อ อินทผลัม ผลไม้นานาประโยชน์ซึ่งมีสรรพคุณมากมายเกินคาดในราคาย่อมเยา จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ตึก BURJ KHALIFA ซึ่งเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกที่มีความสูง 828 เมตร และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายที่ ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ท่านได้เลือกเข้าชมตามอัธยาศัย (ไม่รววมค่าเข้า) หรือชมความล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำสุดอลังการซึ่งจัดแสดงในช่วงเย็นของทุกวันบริเวณด้านหน้าห้างดูไบมอลล์ โดยการแสงดระเริ่มทุกๆ 30 นาที อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ (ยูเออี-ไทย)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อบิน)
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

15 มีนาคม - 8 เมษายน 2562

วันเดินทาง

สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)

สายการบิน

รหัส : Ek027

โปรแกรมทัวร์ : ดูไบ อาบูดาบี 4 วัน

รายละเอียดโปรแกรม : DUBAI FRAME Grand Mosque ช้อปปิ้ง Dubai mall ถ่ายรูป Ferrari World  The Palm

นั่ง 4WD ตะลุยทะเลทราย ตลาดสไปซ์ซี่  ถ่ายรูป Burj Khalifa

ราคาเริ่มต้น : 19,900 TH

line-logo.png

ดาวน์โหลดใบสั่งจองโปรแกรมทัวร์

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

2

1

3

4

the palm +++.jpg
Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand
DUBAI FRAME.png
BURJ KHALIFA.jpg

วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ (ไทย-ยูเออี)
13.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 
EK 377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่

เมืองดูไบ         
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง DUBAI FRAME-JUMERIAH BEACH-ตลาดทอง-โครงการเดอะปาล์ม-ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมือง-ทัวร์ทะเลทราย 4WD-กิจกรรมในแคมป์กระโจม (ยูเออี)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูป DUBAI FRAME คือสถาปัตยกรรมหน้าตาคล้าย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากผ่านกระบวนการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยเม็ดเงินกว่า 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามของดูไบ แวะถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า Monorail เพื่อเดินทางเข้าสู่โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ (The Palm Island) โครงการที่อลังการสุดยอดโปรเจคส์ของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ ตลาดทอง (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิเช่น พรมและน้ำหอม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเหมาะสมกับการเลือกเป็นของที่ระลึก ถึงเวลาอันสมควรเตรียมตัว ท่องทะเลทราย (ท่านที่เมารถควรรับประทานยาแก้เมารถล่วงหน้า30นาที สำหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมทัวร์ทะเลทรายได้ทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ รวมถึงค่าอาหารเย็นด้วย ผู้เดินทางสามารถพักผ่อนตามอธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก ท่านที่เดินทางไปท่องทะเลยทรายโปรดอย่าลืม!! นำเอาเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย) นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (SAND DUNE) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทายและหวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติค สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ (ไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว ณ  แคมป์กระโจมแบบอาหรับ จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจม อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบบารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม อาบูดาบี-สุเหร่า Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque-เฟอร์รารี่เวิลด์-ห้างดูไบมอลล์

ตึก BURJ KHALIFA (ยูเออี)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมืองและได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่เอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง นำท่านเข้าชมสุเหร่า Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านเชคที่ก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา10ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านดอลล่าร์ นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง ****หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด  

**** ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป FERRARI WORLD และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์ของรถยนต์สุดหรูเฟอร์รารี่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ระหว่างทางให้ท่านได้เลือกซื้อ อินทผลัม ผลไม้นานาประโยชน์ซึ่งมีสรรพคุณมากมายเกินคาดในราคาย่อมเยา จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ตึก BURJ KHALIFA ซึ่งเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกที่มีความสูง 828 เมตร และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายที่ ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ท่านได้เลือกเข้าชมตามอัธยาศัย (ไม่รววมค่าเข้า) หรือชมความล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำสุดอลังการซึ่งจัดแสดงในช่วงเย็นของทุกวันบริเวณด้านหน้าห้างดูไบมอลล์ โดยการแสงดระเริ่มทุกๆ 30 นาที อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ (ยูเออี-ไทย)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อบิน)
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

6

bottom of page