top of page

นี่คือเปลวไฟที่ลุกไหม้ไม่เคยหยุด ติดต่อนาน 4,000 ปี แม้จะมีฝนหรือหิมะตกก็ตาม

Azerbaijan (อาเซอร์ไบจาน) “ดินแดนแห่งไฟ” ที่นี่มีไฟลุกไหม้ติดต่อกันตลอดเวลา นานกว่า 4,000 ปีแล้ว  และถึงแม้จะมีฝน หรือแม้กระทั่งหิมะตก ก็ไม่มาสารถหยุดยั้งไฟอมตะนี้ได้


โดยจุดที่มีไ