1/4

เอเชีย

เอเชีย เป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก พื้นที่ส่วนมากตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและตะวันออก ทวีปเอเชียตั้งอยู่ในทวีปยูเรเชียรวมกับทวีปยุโรป และอยู่ในทวีปแอฟโฟร-ยูเรเชียร่วมกับยุโรปและแอฟริกา ทวีปเอเชียมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 44,579,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 30% ของแผ่นดินทั่วโลกหรือคิดเป็น 8.7% ของผิวโลกทั้งหมด ทวีปเอเชียเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มานาน[2]และเป็นแหล่งกำเนินอารยธรรมแรก ๆ ของโลกหลายแห่ง เอเชียไม่ได้เพียงแค่มีขนาดใหญ่และมีประชากรเยอะแต่ยังมีสถานที่ ๆ ตั้งถิ่นฐานหนาแน่นและมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับที่ยังมีบริเวณที่ประชากรตั้งถิ่นฐานเบาบางด้วย ทั้งนี้ทวีปเอเชียมีประชากรราว 4.5 พันล้านคน คิดเป็น 60% ของประชากรโลก

แพคเกจทัวร์เอเชีย

DREAM DESTINATIONS TOUR นำเสนอ แพคเกจทัวร์เอเชีย ท่องเที่ยวที่หลากหลายโปรแกรม ให้ท่านได้เลือกสรร กับหลากหลายเส้นทางทั่วโลกไม่ว่าท่านต้องการเดินทางแบบส่วนตัว กับเพื่อนสนิท กับครอบครัว หรือกับคนพิเศษ ท่านสามารถวางแผนและเลือกเดินทางได้ทุกวันตามเที่ยวบินที่มีอยู่จริงพร้อมเลือกโรงแรมที่คัดสรรในหลากหลายระดับราคา ก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการที่นี่

line-logo.png
เกาหลี ปูซาน.jpg

นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานานชาติอินชอน

โซลทาวเวอร์ หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สะพานมาจังโฮซูเปิดประสบการณ์หวาดเสียว สวนชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

พิเศษ!! สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ ค่าเฟ่ 943 KING'CROSS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้น :

15,888 TH

รหัส : XJICN03

โปรแกรมทัวร์ : เกาหลี ซุปตาร์ ปูกระโดด 5 วัน 3 คืน

รายการเดินทาง :

Easy Korea Summer.jpg

 อนิชอน หมบู่า้นเทพนยิาย CHINA TOWN ONE MOUNT SNOW PARK  

ลอตเต ้อควาเรยีม ลอตเต ้ทาวเวอร์  สวนสนกุลอตเต้เวิร์ล สะพานสายรุ้งบันโพ

 ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง COSMETIC SHOP  ดิวตี้ฟรี  คลองชองเกชอน โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู โรงงานสาหร่าย  มหาลัยวิทยาลัยสตรีอีฮวา ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน 

ราคาเริ่มต้น :

13,900 TH

รหัส : 

โปรแกรมทัวร์ : Easy Korea Summer 5 วัน 3 คืน

รายการเดินทาง :

Easy Korea Spring.jpg

อินซอน หุบเขาศิลปะโพชอน สวนศิลปะ อันยาง ทงแดมุน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ศูนย์เครื่องสำอาง โรงงานสาหร่าย โซลทาวเวอร์

เมียงดง ช้อปปิ้งย่างฮงแด ถ่ายภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ร้านละลายเงินวอน

ราคาเริ่มต้น :

14,900 TH

รหัส : 

โปรแกรมทัวร์ : Easy Korea Spring love 5 วัน 3 คืน

รายการเดินทาง :

EASY KOREA Autume.jpg

อินซอน หมู่บ้านเทพนิยาย China town, One mount snow park ลอตเต้อควาเรียม ลอตเต้ทาวเวอร์ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ สะพานสายรุ้งบันโพ ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง Cosmetic shop คลองซองเกชอน โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียดง ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

ราคาเริ่มต้น :

14,900 TH

รหัส : 

โปรแกรมทัวร์ : Easy Korea Autumn Lovery

6 วัน 3 คืน

รายการเดินทาง :