ทัวร์กับดรีม

ทัวร์ช่วงเดือน มีนาคม - กรกฏาคม 2563

   DREAM DESTINATIONS TOUR นำเสนอ แพคเกจทัวร์ในช่วง เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562 ท่องเที่ยวที่หลากหลายโปรแกรม ให้ท่านได้เลือกสรร กับหลากหลายเส้นทางทั่วโลกไม่ว่าท่านต้องการเดินทางแบบส่วนตัว กับเพื่อนสนิท กับครอบครัว หรือกับคนพิเศษ ท่านสามารถวางแผนและเลือกเดินทางได้ทุกวันตามเที่ยวบินที่มีอยู่จริงพร้อมเลือกโรงแรมที่คัดสรรในหลากหลายระดับราคา ก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการที่นี่

EK001A-Summer.jpg

วันเดินทาง : 5-10, 29 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563

10-15, 22-27 มิ.ย. / 2-7 ก.ค. 2563

Russia Moscow 6 Days


• Code : EK001A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

34,000 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK007-Summer.jpg

วันเดินทาง : 2-9 เม.ย., 6-13 พ.ค., 30 พ.ค.-6 มิ.ย. 2563

11-18, 25 มิ.ย.-2 ก.ค. 2563

11-18 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Germany Austria Czech 8 Days

• Code : EK007

• By : Emirates

เริ่มต้น :

49,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK010A-Summer.jpg

วันเดินทาง : 1-7, 15-21, 29 เม.ย.-5 พ.ค., 1-7, 2-8 พ.ค. 2563

5-11 พ.ค., 10-16, 11-17 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

France Belgium 

Netherlands 7 Days

• Code : EK010A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

42,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK013A-Summer.jpg

วันเดินทาง : 30 เม.ย.-6 พ.ค., 6-12, 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563

12-18 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Germany Austria

Switzerland 8 Days

• Code : EK013A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

41,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK016-Summer.jpg

วันเดินทาง : 5-13, 9-17, 30 พ.ค.-7 มิ.ย., 11-19 มิ.ย. 2563

25 มิ.ย.-3 ก.ค. / 2-10, 30 เม.ย.-8 พ.ค. 2563

9-17, 11-19 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Sweden Norway

Denmark 10 Days

• Code : EK016

• By : Emirates

เริ่มต้น :

69,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK021-Summer-v2.jpg

วันเดินทาง : 30 มี.ค.-7 เม.ย., 14-21 เม.ย., 30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563

4-11 พ.ค., 2-9 มิ.ย., 30 มิ.ย.-7 ก.ค. 2563

10-17 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Coratia 8 Days


• Code : EK021

• By : Emirates

เริ่มต้น :

49,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK026-Summer.jpg

วันเดินทาง : 15-22 เม.ย., 29 เม.ย.-6 พ.ค. 2563

7-14 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Azerbaijan Georgia 8 Days


• Code : EK026

• By : Emirates

เริ่มต้น :

47,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK029-Summer.jpg

วันเดินทาง : 28 เม.ย.-4 พ.ค., 20-26 พ.ค., 16-22 มิ.ย. 2563

5-11, 8-14 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Germany France

Switzerland 7 Days
• Code : EK029

• By : Emirates

เริ่มต้น :

42,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK032-Summer.jpg

วันเดินทาง : 31 มี.ค.-9 เม.ย., 1-10 พ.ค. 2563

Morocco 10 Days


• Code : EK032

• By : Emirates

เริ่มต้น :

49,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK002A-Summer.jpg

วันเดินทาง : 31 มี.ค.-7 เม.ย., 1-8, 29 เม.ย.-6 พ.ค. 2563

30 เม.ย.-7 พ.ค., 20-27 พ.ค., 29 พ.ค.-5 มิ.ย. 2563

2-9, 23-30 มิ.ย. 2563 / 1-8, 21-28 ก.ค. 2563

8-15, 11-18, 14-21 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Russian Moscow 8 Days


• Code : EK002A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

52,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK008A-Summer.jpg

วันเดินทาง : 31 มี.ค.-6 เม.ย., 1-7 มิ.ย., 29 เม.ย.-5 พ.ค. 2563

9-15, 10-16 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Duo Switzerland 7 Days

• Code : EK008A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

62,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK011A-Summer.jpg

วันเดินทาง : 3-9 มิ.ย. 2563

France Switzerland 7 Days

• Code : EK011A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

49,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK014A-Summer.jpg

วันเดินทาง : 1-7, 28 เม.ย.-5 พ.ค., 3-9 มิ.ย. 2563

Grand Germany 7 Days

• Code : EK014A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

47,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK017-Summer.jpg

วันเดินทาง : 4-13, 24 เม.ย.-3 พ.ค., 29 พ.ค.-7 มิ.ย. 2563

Portugal Spain 10 Days

• Code : EK017

• By : Emirates

เริ่มต้น :

57,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK024-Summer.jpg

วันเดินทาง : 2-9, 13-20 เม.ย., 27 เม.ย.-4 พ.ค. 2563

13-20 พ.ค. 2563

8-15 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Georgia 8 Days


• Code : EK024

• By : Emirates

เริ่มต้น :

42,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK027-Summer.jpg

วันเดินทาง : 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563

12-18, 14-20 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Italy 7 Days


• Code : EK027

• By : Emirates

เริ่มต้น :

44,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK030-Summer.jpg

วันเดินทาง : 12-18 มี.ค., 25 เม.ย.-1 พ.ค., 21-27 พ.ค. 2563

1-7 ก.ค. 2563

Germany Austria Italy 7 Days


• Code : EK030

• By : Emirates

เริ่มต้น :

40,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK033-Summer.jpg

วันเดินทาง : 5-11, 9-15, 29 พ.ค.-4 มิ.ย., 18-24, 25 มิ.ย.-1 ก.ค.

2-8, 23-29 ก.ค.2563

Italy 7 Days


• Code : EK033

• By : Emirates

เริ่มต้น :

39,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK005-Summer.jpg

วันเดินทาง : 14-20, 22-28, 27 เม.ย.-3 พ.ค., 29 เม.ย.-5 พ.ค.

4-10 ,5-11 พ.ค. 2563

9-15, 11-17 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Germany Belgium

Netherlands 7 Days
• Code : EK005

• By : Emirates

เริ่มต้น :

42,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK009-Summer.jpg

วันเดินทาง : 5-13, 9-17, 30 พ.ค.-7 มิ.ย., 11-19 มิ.ย. 2563

25 มิ.ย.-3 ก.ค. / 2-10, 30 เม.ย.-8 พ.ค. 2563

9-17, 11-19 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

France Switzerland Italy 9 Days

 

• Code : EK009

• By : Emirates

เริ่มต้น :

54,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK012-Summer.jpg

วันเดินทาง : 29 เม.ย.-7 พ.ค., 5-13, 19-27 พ.ค., 2-10 มิ.ย. 2563

8-16, 10-18, เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Scotland Wales England 9 Days


• Code : EK012

• By : Emirates

เริ่มต้น :

59,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK015B-Summer.jpg

วันเดินทาง : 31 มี.ค.-7 เม.ย., 1-8, 24 เม.ย.-1 พ.ค. 2563

29 เม.ย.-6 พ.ค. / 30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563

5-12, 13-20, 27 พ.ค.-3 มิ.ย., 2-9, 17-24, มิ.ย. 2563

1-8 ก.ค. 2563

9-16, 10-17, เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Hungary Austria Czech 7 Days


• Code : EK015B

• By : Emirates

เริ่มต้น :

39,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK019-Summer.jpg

วันเดินทาง : 1-7 เม.ย. / 30 เม.ย.-6 พ.ค. / 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 

2-8 ก.ค. 2563

Jordan 6 Days


• Code : EK019

• By : Emirates

เริ่มต้น :

46,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK025-Summer.jpg

วันเดินทาง : 3-8, 14-19 เม.ย., 6-11 พ.ค. 2563

Georgia 6 Days


• Code : EK025

• By : Emirates

เริ่มต้น :

34,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK028-Summer.jpg

วันเดินทาง : 18-24 มี.ค., 28 เม.ย.-4 พ.ค., 5-11, 13-19 พ.ค. 2563

17-23 มิ.ย., 2-8 ก.ค. 2563

3-9, 8-14 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Italy Switzerland 7 Days


• Code : EK028

• By : Emirates

เริ่มต้น :

42,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK031-Summer.jpg

วันเดินทาง : 17-26, 21-30 มี.ค., 2-11, 22 เม.ย.-1 พ.ค. 2563

24 เม.ย.-3 พ.ค., 29 เม.ย.-8 พ.ค., 1-10, 8-17 พ.ค. 2563

7-16 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)

Turkey 10 Days


• Code : EK031

• By : Emirates

เริ่มต้น :

33,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK034-Summer.jpg

วันเดินทาง : 5-11, 9-15, 29 พ.ค.-4 มิ.ย., 18-24, 25 มิ.ย.-1 ก.ค.

2-8, 23-29 ก.ค.2563

Germany France

Switzerland 7 Days
• Code : EK034

• By : Emirates

เริ่มต้น :

40,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
line-logo.png
icon russia.png
icon europe.png
icon asia.png

ทัวร์ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

   DREAM DESTINATIONS TOUR นำเสนอ แพคเกจทัวร์ในช่วง เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562 ท่องเที่ยวที่หลากหลายโปรแกรม ให้ท่านได้เลือกสรร กับหลากหลายเส้นทางทั่วโลกไม่ว่าท่านต้องการเดินทางแบบส่วนตัว กับเพื่อนสนิท กับครอบครัว หรือกับคนพิเศษ ท่านสามารถวางแผนและเลือกเดินทางได้ทุกวันตามเที่ยวบินที่มีอยู่จริงพร้อมเลือกโรงแรมที่คัดสรรในหลากหลายระดับราคา ก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการที่นี่

AY002 WINTER.jpg

วันเดินทาง : 3-11 ธ.ค. 2562

18-26 ม.ค., 11-19 ก.พ. 2563 

Iceland 9 Days


• Code : AY002

• By : Finnair

เริ่มต้น :

105,000 THB

1524883702378.jpg
EK001B-Winter.jpg

วันเดินทาง : 29 ม.ค.-3 ก.พ. 2563

5-10 ก.พ. 2563

Russian Moscow 6 Days


• Code : EK001B

• By : Emirates

เริ่มต้น :

34,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK005A-Winter.jpg

วันเดินทาง : 12-18 พ.ย., 4-10 ธ.ค. 2562

26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

Germany Belgium

Netherlands 7 Days
• Code : EK005A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

39,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK007-Winter.jpg

วันเดินทาง : 14-21, 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 2562

22-29 ม.ค. / 6-13, 20-27 ก.พ. / 11-18 มี.ค. 2563

25 ธ.ค 2562 - 1 ม.ค. 2563

29 ธ.ค 2562 - 5 ม.ค. 2563

25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

Germany Austria Czech 

8 Days
• Code : EK007

• By : Emirates

เริ่มต้น :

45,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK010A-Winter.jpg

วันเดินทาง : 20-26 พ.ย. / 5-11 ธ.ค. 2562

24-30 ม.ค. / 7-13 ก.พ. / 5-11 มี.ค. 2563

27 ธ.ค 2562 - 2 ม.ค. 2563

28 ธ.ค 2562 - 3 ม.ค. 2563

France Netherland 

Belgium 7 Days

• Code : EK010A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

40,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK014A-Winter.jpg

วันเดินทาง : 20-26 พ.ย. 2562

29 ธ.ค 2562 - 4 ม.ค. 2563

Grand Germany 7 Days

• Code : EK014A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

44,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK0017-Winter.jpg

วันเดินทาง : 8-17 พ.ย., 22 พ.ย.-1 ธ.ค.

6-15 ธ.ค. 2562

25 ธ.ค 2562 - 3 ม.ค. 2563

Portugal Spain 10 Days


• Code : EK017

• By : Emirates

เริ่มต้น :

52,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK012-Winter.jpg

วันเดินทาง : 29 พ.ย.-7 ธ.ค. / 4-12 ธ.ค. 2562

21-29 ม.ค. / 19-27 ก.พ. / 4-12, 18-26 มี.ค. 2563

26 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

Scotland Wales England

9 Days
• Code : EK012

• By : Emirates

เริ่มต้น :

57,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK0019 WINTER.jpg

วันเดินทาง : 26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

Jordan 9 Days


• Code : EK019

• By : Emirates

เริ่มต้น :

55,000 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK002-Winter.jpg

วันเดินทาง : 15-22 / 29 พ.ย., 4-11 ธ.ค. 2562

24-31 ม.ค. / 7-14 ก.พ., 28 ก.พ.-6 มี.ค. 2563

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค 2563 

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค 2563

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค 2563

Russian Moscow

Saint Petersburg 8 Days
• Code : EK002

• By : Emirates

เริ่มต้น :

52,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK005-Winter.jpg

วันเดินทาง : 18-24, 24-30 มี.ค. 2563

26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

27 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

Germany Belgium

Netherlands 7 Days
• Code : EK005

• By : Emirates

เริ่มต้น :

40,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK008A WINTER.jpg

วันเดินทาง : 6-12 พ.ย.ม 29 พ.ย.-5 ธ.ค.

4-10 ธ.ค. 2562

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

30 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

Duo Switzerland 7 Days
• Code : EK008A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

54,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK010B-Winter.jpg

วันเดินทาง : 20-26 พ.ย. / 5-11 ธ.ค. 2562

24-30 ม.ค. / 7-13 ก.พ. / 5-11 มี.ค. 2563

27 ธ.ค 2562 - 2 ม.ค. 2563

28 ธ.ค 2562 - 3 ม.ค. 2563

France Netherland 

Belgium 7 Days

• Code : EK010B

• By : Emirates

เริ่มต้น :

40,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK0015B-Winter.jpg

วันเดินทาง : 8-15 / 13-20 / 15-22 พ.ย., 3-10 

4-11 ธ.ค. 2562 / 21-28 ม.ค. / 30 ม.ค.-6 ก.พ.

5-12, 19-26 ก.พ. 4-11, 11-18, 18-25 มี.ค.2563

25 ธ.ค 2562 - 1 ม.ค. 2563 / 26 ธ.ค 2562 - 2 ม.ค. 2563 / 29 ธ.ค 2562 - 5 ม.ค. 2563

Hungary Austria Czech

7 Days

• Code : EK015B

• By : Emirates

เริ่มต้น :

40,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK018B WINTER.jpg

วันเดินทาง : 30 พ.ย.-6 ธ.ค. / 5-11 ธ.ค. 2562

Italy Switzerland 7 Days


• Code : EK018B

• By : Emirates

เริ่มต้น :

39,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK013A WINTER.jpg

วันเดินทาง : 30 พ.ย.-6 ธ.ค. / 4-10 ธ.ค. 2562

German Austria 

Switzerland 7 Days
• Code : EK013A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

40,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK001-Winter.jpg

วันเดินทาง : 15-20 พ.ย., 6-11 ธ.ค. 2562

4-9, 25-30 มี.ค. 2563

Russian Moscow 6 Days


• Code : EK001A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

32,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK002B-Winter.jpg

วันเดินทาง : 24-31 ม.ค. / 7-14, 28 ก.พ.-6 มี.ค.

13-20, 20-27 มี.ค. 2563

Russian Moscow

Saint Petersburg 8 Days
• Code : EK002B

• By : Emirates

เริ่มต้น :

49,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK006A-Winter.jpg

วันเดินทาง : 14-21 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. 2562

26 ธ.ค 2562 - 2 ม.ค. 2563

Portugal Spain 8 Days


• Code : EK006A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

45,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK009-Winter.jpg

วันเดินทาง : 9-17, 29 พ.ย.-7 ธ.ค., 4-12, 8-16 ธ.ค.

2562 / 28 ธ.ค 2562 - 5 ม.ค. 2563

23-30 ม.ค. / 6-14, 20-28 ก.พ. / 1-9, 15-23, 

22-30 มี.ค. 28 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

France Switzerland Italy 9 Days
• Code : EK009

• By : Emirates

เริ่มต้น :

49,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK011A WINTER.jpg

วันเดินทาง : 13-19, 30 พ.ย.-6 ธ.ค. / 4-10 ธ.ค. 2562

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

France Switzerland 7 Days

• Code : EK011A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

49,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK016A-Winter.jpg

วันเดินทาง : 18-27 พ.ย., 1-10 ธ.ค. 2562

27 ธ.ค 2562 - 5 ม.ค. 2563

Sweden Norway Denmark

10 Days

• Code : EK016A

• By : Emirates

เริ่มต้น :

95,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png
EK0020 WINTER.jpg

วันเดินทาง : 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2562

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

Italy Austria Hungary

Slovenia 7 Days
• Code : EK020

• By : Emirates

เริ่มต้น :

41,900 THB

250px-Emirates_logo.svg.png