top of page

อาเซียน

อาเซียน เกิดจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งรายนามประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้น โดยอาเซียน มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า "Association of Southeast Asian Nations" หรือ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือกำเนิดขึ้นโดย "ปฏิญญากรุงเทพ" (Bangkok Declaration) หรือ "ปฏิญญาอาเซียน" (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกเริ่มแรกเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง ภายหลังจึงได้มีอีก 5 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มเติม จึงทำให้ "อาเซียน" มีสมาชิกเป็น 10 ประเทศดังเช่นในปัจจุบัน

แพคเกจทัวร์เอเชีย

DREAM DESTINATIONS TOUR นำเสนอ แพคเกจทัวร์เอเชีย ท่องเที่ยวที่หลากหลายโปรแกรม ให้ท่านได้เลือกสรร กับหลากหลายเส้นทางทั่วโลกไม่ว่าท่านต้องการเดินทางแบบส่วนตัว กับเพื่อนสนิท กับครอบครัว หรือกับคนพิเศษ ท่านสามารถวางแผนและเลือกเดินทางได้ทุกวันตามเที่ยวบินที่มีอยู่จริงพร้อมเลือกโรงแรมที่คัดสรรในหลากหลายระดับราคา ก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการที่นี่

Coming Soon

line-logo.png
bottom of page